Skattefradrag og lån uten sikkerhet

tax calculation

Selv om det er samfunnsmessig bra at man bidrar med skattekroner, ønsker vel de færreste å betale for mye. Når selvangivelsen skal leveres, er det fornuftig å bruke litt tid på å finne de skattefradragene man har krav på. Den posten som sparer deg for mest penger, er sannsynligvis post 3.3.1 for gjeldsrenter. Denne gjelder selvsagt også for usikrede forbrukslån.  For tiden er fradraget 27% av de naturlige kostnadene forbundet med lånet.

Sjekk at alt er riktig oppført

Normalt innhenter Skatteetaten alle nødvendige opplysninger, og fører disse automatisk opp i selvangivelsen du mottar i posten. Den banken du har et usikret lån hos, rapporterer inn dette årlig til skattemyndighetene. Du bør likevel selv kontrollere at opplysningene som er oppført i selvangivelsen, stemmer med den årsoppgaven du får i januar fra banken din. Er beløpet feil, må du endre dette i selvangivelsen på egen hånd, og samtidig forsikre deg om at opplysningene i bankens årsoppgave er korrekte (kontakt banken for dette).

Dette har du krav på i fradrag

Fradraget for gjeldsrenter gjelder alle renter på ditt usikrede lån som er forfalt og betalt i det aktuelle  året. Er deler av renteomkostningene forfalt men ikke betalt innen årets slutt, har du ikke krav på fradrag for denne delen. For eksempel gjelder dette terminbetaling med renteomkostninger i desember, som deretter blir betalt i januar neste år. Disse rentene får du først fradrag for det påfølgende året. Vil du unngå dette må du påse at regninga fra banken blir betalt før nyttårsaften.

Selv om posten i selvangivelsen bærer navnet ”Gjeldsrenter”, har du også krav på tilsvarende fradrag for alle andre naturlige utgifter med et usikret lån. Dette er som regel etableringsgebyret og de  månedlige termingebyrene. Har du refinansiert gjelda for det aktuelle lånet, vil du også få fradrag for omkostningene forbundet med dette. I tillegg har du rett til fradrag for eventuelle forsinkelsesrenter.

Ingen ekstra fradrag for inkassoutgifter

Retten til fradrag for gjeldsrenter gjelder ikke for kostnader forbundet med inndrivelse av gjeld. Har du misligholdt et lån uten sikkerhet, og banken har opprettet en inkassosak, påløper det seg ekstra omkostninger for dette. Inkassogebyrene vil du med andre ord ikke få fradrag for. Omkostninger som eventuelt påløper senere i en inkassosak, som salær til inkassoselskap, rettsgebyrer og tinglysningsgebyrer, vil du heller ikke få fradrag for.

Hva koster så egentlig et lån uten sikkerhet?

Usikrede lån er naturligvis noe dyrere enn flere andre låneprodukter. Det mange glemmer er at en god andel av kostnadene kommer tilbake til lånetakeren i form av lavere skatt. Dette bør man ta med seg når man ser på utgiftene ved å ta opp alle typer lån. På sett og vis låner du staten 27% når du betaler renter og gebyrer til banken din.

Har du for eksempel et forbrukslån uten sikkerhet som koster deg 10 000 kroner i året i form av renter og gebyrer, er den reelle kostnaden egentlig kun 7 300 kroner. De 2 700 kronene som utgjør differansen, får du tilbake i form av lavere skatt når du ser på året under ett.